Shop Mobile More Submit  Join Login
About Other / Student UyênnnFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 280 Deviations 1,352 Comments 9,453 Pageviews
×

Newest Deviations

//27062017// Tell me What are you doing by Miyu-Uyen //27062017// Tell me What are you doing :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 5 0 //23062017// Cheer up ! Baby by Miyu-Uyen //23062017// Cheer up ! Baby :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 10 0 [Photopack #105] - Yume by Miyu-Uyen [Photopack #105] - Yume :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 10 9 [Pack render #200] - V by Miyu-Uyen [Pack render #200] - V :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 4 2 [Pack render #199] - Irene by Miyu-Uyen [Pack render #199] - Irene :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 3 2 //23062017// Kim Vuyyy by Miyu-Uyen //23062017// Kim Vuyyy :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 10 0 [Scrap] - Kanna by Miyu-Uyen [Scrap] - Kanna :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 12 1 [Photopack #104] - Tamako by Miyu-Uyen [Photopack #104] - Tamako :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 6 4 [Photopack #103] - Tamako by Miyu-Uyen [Photopack #103] - Tamako :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 4 3 [Pack render #198] - Jeongyeon by Miyu-Uyen [Pack render #198] - Jeongyeon :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 1 1 [Pack render #194...#197] - BLACK PINK by Miyu-Uyen [Pack render #194...#197] - BLACK PINK :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 5 3 [Scrap] - Jisoo by Miyu-Uyen [Scrap] - Jisoo :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 11 0 [Pack render #193] - Yuri by Miyu-Uyen [Pack render #193] - Yuri :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 4 2 [Pack render #192] - Nayeon by Miyu-Uyen [Pack render #192] - Nayeon :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 4 5 [Pack render #191] - Momo by Miyu-Uyen [Pack render #191] - Momo :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 2 2 [Pack render #190] - Jihyo by Miyu-Uyen [Pack render #190] - Jihyo :iconmiyu-uyen:Miyu-Uyen 5 3
Heart Banner [Anim.] by socksyyHeart Banner [Anim.] by socksyyHeart Banner [Anim.] by socksyy


자꾸 마주치는 네 눈빛에 Baby baby
왠지 어색해 대체 왜 이래
고개를 숙여봐도
너의 발끝에 맘이 설레
또 두근대 두근대 두근대
네 발이 조금씩 내게로 천천히
한 걸음 걸음 가까워지잖아
숨길 수 없어진 내 맘은 커져만 가는데
Come on come on come on
살며시 고개 들어 너를 보면
두 볼에 살짝 입 맞춰줘
Would you Would you Would you
“Oh yes I do”
혼자서 아주 오래 바라왔던
동화 같은 그런 순간이
(Would you Would you)
오늘은 꼭 생기길 기도해 볼래
한 발 두 발 뛰는 내 맘
발끝이 닿을 것 같아
나 어떡해야 해
머릿속이 새하얗게 돼
괜시리 장난스레
한 발 물러서 멈춰 서면
넌 다가와 다가와 다가와
점점 더 커지는 심장의 발걸음
어쩌면 네게 들릴 것만 같아
한 발 더 가까이 너에게 먼저 다가갈까?
Come on come on come on
살며시 고개 들어 너를 보면
두 볼에 살짝 입 맞춰줘
Would you Would you Would you
“Oh yes I do”
혼자서 아주 오래 바라왔던
동화 같은 그런 순간이
(Would you Would you)
오늘은 꼭 생기길 기도해 볼래
Would you Would you boy
Would you Would you boy
Would you be mine
Would you Would you boy
망설이지 말아줘 Oh my love
갑자기 고개 숙여 나를 향해
두 볼에 살짝 입 맞춘 너
놀라서 고개 들어 너를 보면
아무 말 없이 안아줄래
Would you Would you Would you
“Oh yes I do” (네 품에 포근하게)
어쩐지 맘이 자꾸 간지러워
한 쪽 발이 하늘로 날아
(Would you Would you)
내 마음도 따라서 오를 것 같아
수줍게 간직했던 내 가슴 속 비밀
오늘은 이뤄지길 기도해 볼래

Favourites

Png pack#3: Seohyun SNSD by minchansociu Png pack#3: Seohyun SNSD :iconminchansociu:minchansociu 28 26 - [Iggy] PIRATE KINGS game . by anhkute2k4 - [Iggy] PIRATE KINGS game . :iconanhkute2k4:anhkute2k4 7 1 Angel  by Huyorij Angel :iconhuyorij:Huyorij 16 0 [26/6/2017] [Artwork-NoName] by phuonglinhvn [26/6/2017] [Artwork-NoName] :iconphuonglinhvn:phuonglinhvn 5 4 Kosaki by NyoKarrs Kosaki :iconnyokarrs:NyoKarrs 11 14 (26-6-2017) Happy Birthday Li Hong Yi by cuonggraysama (26-6-2017) Happy Birthday Li Hong Yi :iconcuonggraysama:cuonggraysama 7 4 [HAPPY_LUNAR_NEW_YEAR] FEMALE_PART III_ by damdangTEAM [HAPPY_LUNAR_NEW_YEAR] FEMALE_PART III_ :icondamdangteam:damdangTEAM 204 127 [HAPPY_LUNAR_NEW_YEAR] ULZZANG_PART I_ by damdangTEAM [HAPPY_LUNAR_NEW_YEAR] ULZZANG_PART I_ :icondamdangteam:damdangTEAM 64 41 [Collaboration] Sing me to sleep by JennyBabyKawaii [Collaboration] Sing me to sleep :iconjennybabykawaii:JennyBabyKawaii 18 35 Pack share 100+ watch and Taking request  by Cheesezly Pack share 100+ watch and Taking request :iconcheesezly:Cheesezly 43 22 [26-6-2017] ::Hanayo Koizumi:: by Mejiots [26-6-2017] ::Hanayo Koizumi:: :iconmejiots:Mejiots 22 6 Let's Smile!! by NyoKarrs Let's Smile!! :iconnyokarrs:NyoKarrs 19 1 [Pack render 26 to 34] Some renders by Cold-Team by Cold-Team [Pack render 26 to 34] Some renders by Cold-Team :iconcold-team:Cold-Team 65 62 [22/6/2017] Share PSD - Happy Birthday by TokiLeveret [22/6/2017] Share PSD - Happy Birthday :icontokileveret:TokiLeveret 21 41 Violin by Kiyo-aka-Mihasi Violin :iconkiyo-aka-mihasi:Kiyo-aka-Mihasi 15 56 [PNG] PACK RENDER YERI - RED VELVET by ditthuiom654 [PNG] PACK RENDER YERI - RED VELVET :iconditthuiom654:ditthuiom654 94 60
Heart Banner [Anim.] by socksyyHeart Banner [Anim.] by socksyyHeart Banner [Anim.] by socksyy
'' 찢어진 종잇조각에
담아낸 나의 진심에
선명해져 somethin’ bout you
Yeah 나를 많이 닮은 듯 다른
넌 혹시 나와 같을까 지금
괜한 기대를 해
하루 한 달 일 년쯤 되면
서로 다른 일상을 살아가
나는 아니야
쉽지 않을 것 같아
여전하게도 넌 내 하루하루를 채우고
아직은 아니야
바보처럼 되뇌는 나
입가에 맴도는 말을 삼킬 수 없어
It’s not fine
Ah- Ah- Ah- Ah-
It’s not fine
머릴 질끈 묶은 채
어지러운 방을 정리해
찾고 있어 somethin’ new
가끔 이렇게 감당할 수 없는
뭐라도 해야 할 것만 같은 기분에
괜히 움직이곤 해
하루 한 달 일 년 그 쯤이면
웃으며 추억할 거라 했지만
나는 아니야
쉽지 않을 것 같아
여전하게도 넌 내 하루하루를 채우고
아직은 아니야
바보처럼 되뇌는 나
입가에 맴도는 말을 삼킬 수 없어
It’s not fine
Ah- Ah- Ah- Ah-
It’s not fine
의미 없는 농담 주고받는 대화
사람들 틈에 난 아무렇지 않아 보여
무딘 척 웃음을 지어 보이며
너란 그늘을 애써 외면해보지만
우리 마지막
그 순간이 자꾸 떠올라
잘 지내란 말이 전부였던 담담한 이별
아직은 아니야
바보처럼 되뇌는 그 말
입가에 맴도는 말을 삼킬 수 없어
It’s not fine
Ah- Ah- Ah-
It’s not fine
Ah- Ah- Ah-
It’s not fine '''

deviantID

Miyu-Uyen's Profile Picture
Miyu-Uyen
Uyênnn
Artist | Student | Other
Vietnam
►''Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất, còn tôi của mãi những năm sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân''◄
-(Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)-
Kết quả hình ảnh cho baekhyun trắng đen tumblr
►''Em vẫn ở đó, anh không thể không quay lại, cho dù thương tích đầy mình, cho dù vượt mọi bão táp mưa sa. Cứ ngỡ rằng hận sâu sắc...thế mà...cũng chẳng bằng yêu sâu đậm''◄
-(Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc)-
Hình ảnh có liên quan
►''Nếu như có kiếp sau, chúng ta nguyện trở thành một đôi chuột nho nhỏ. Ngốc dại mà yêu nhau, ngơ ngác mà sống cùng, vụng về tựa vào nhau, một đời ngây đần cũng chỉ bên nhau. Nếu như mình bệnh rồi, ta sẽ ôm mình trong tay, giúp mình uống thuốc diệt chuột''◄
-(Này những phong hoa tuyết nguyệt)-
Kết quả hình ảnh cho jungkook trắng đen tumblr
►''Bầu trời đó không thể nào xanh lại.
Thời gian đó không thể nào trở lại.
Chàng trai đó không thể nào yêu lại.
Và dũng khí đó cũng không thể nào tìm lại.''◄
-(Sưu tầm)-
Hình ảnh có liên quan

Activity


//27062017// Tell me What are you doing

Bạn nào có hay biết render Seohyun cùng tone màu với art này thì nói cho mình biết nha .-.

Lúc đầu là des bằng render Seo mà nó không hợp nên phải chuyển qua Bomi như vầy đây, tại mai là sinh thần của má Sèo rồi nên tranh thủ des mai share =)

Credit: :icondamdangteam: :iconbt2k3: :iconbyjin-d: :iconbhottest:

Loading...
[Photopack #105] - Yume

Bullet; RedWATCH + FAVOURITES + COMMENT = DOWNLOADSBullet; Red

Bullet; GreenCredit :iconmiyu-uyen: if you useBullet; Green

Bullet; PinkDon't share or sell to othersBullet; Pink
Bullet; Black sta.sh/22d3zhj13yk2 Bullet; Black

Loading...
[Pack render #200] - V

Bullet; RedWATCH + FAVOURITES + COMMENT = DOWNLOADSBullet; Red

Bullet; GreenCredit :iconmiyu-uyen: if you useBullet; Green

Bullet; PinkDon't share or sell to othersBullet; Pink

Loading...
[Pack render #199] - Irene

Bullet; RedWATCH + FAVOURITES + COMMENT = DOWNLOADSBullet; Red

Bullet; GreenCredit :iconmiyu-uyen: if you useBullet; Green

Bullet; PinkDon't share or sell to othersBullet; Pink

Bullet; BlackLink : sta.sh/219gal5hu8hi

Loading...
Rose để mái là cực phẩm đó (TwT)
Exo với Red Velvet tóc sặc sỡ ghê, đủ màu hết :v Chanyeol chơi đầu cầu vồng nữa chớ :'D Còn Tú không biết chừng  nửa xám nửa hồng thì sao ◔◡◔
[Photopack #104] - Tamako

Bullet; RedWATCH + FAVOURITES + COMMENT = DOWNLOADSBullet; Red

Bullet; GreenCredit :iconmiyu-uyen: if you useBullet; Green

Bullet; PinkDon't share or sell to othersBullet; Pink

Bullet; BlackLink : imgur.com/a/hpLYZ

Loading...
[Photopack #103] - Tamako

Bullet; RedWATCH + FAVOURITES + COMMENT = DOWNLOADSBullet; Red

Bullet; GreenCredit :iconmiyu-uyen: if you useBullet; Green

Bullet; PinkDon't share or sell to othersBullet; Pink

Bullet; BlackLink : sta.sh/21p0qcl9d9gs

Loading...
[Pack render #198] - Jeongyeon

Bullet; RedWATCH + FAVOURITES + COMMENT = DOWNLOADSBullet; Red

Bullet; GreenCredit :iconmiyu-uyen: if you useBullet; Green

Bullet; PinkDon't share or sell to othersBullet; Pink

Loading...
[Pack render #194...#197] - BLACK PINK

2 ngày nữa Hắc Hường comeback rồi nè, nghe nói bài hát lần này chỉ là quà bất ngờ cho fan thôi, sau đó sẽ ra album "Square Three".
#Lề: Pack này tui định 22/6 mới share _-_ rảnh quá  share trước luôn :v

Bullet; RedWATCH + FAVOURITES + COMMENT = DOWNLOADSBullet; Red

Bullet; GreenCredit :iconmiyu-uyen: if you useBullet; Green

Bullet; PinkDon't share or sell to othersBullet; Pink
-> sta.sh/2a3t2d4ng7d  <-

Loading...
[Scrap] - Jisoo

Chichoo đáng yêu quá =) Nhây cực =D Trong BP tui thích bả với má Jen nhất : D

Ai cần render thì đây nhé -> sta.sh/2ljxpn6b1d2

Credit :iconbhottest: :iconbyjin-d:

Loading...
Share renders mừng BP comeback không ?
[Pack render #193] - Yuri

Bullet; RedWATCH + FAVOURITES + COMMENT = DOWNLOADSBullet; Red

Bullet; GreenCredit :iconmiyu-uyen: if you useBullet; Green

Bullet; PinkDon't share or sell to othersBullet; Pink

Loading...
[Pack render #192] - Nayeon

Bullet; RedWATCH + FAVOURITES + COMMENT = DOWNLOADSBullet; Red

Bullet; GreenCredit :iconmiyu-uyen: if you useBullet; Green

Bullet; PinkDon't share or sell to othersBullet; Pink

Loading...

Comments


Add a Comment:
 
:iconmoimoisnsd:
MoiMoiSNSD Featured By Owner 5 days ago
Watch back, please?
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner 6 days ago
Qua cậu 
Reply
:iconmiyu-uyen:
Miyu-Uyen Featured By Owner 6 days ago  Student Artist
- Cảm ơn cậu <3
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner 6 days ago
Không gì nha
Reply
:iconselume-cucheo:
Selume-Cucheo Featured By Owner Feb 18, 2017
Watch back?
Reply
:iconchikae-deviantart:
chikae-deviantart Featured By Owner Jan 25, 2017  Student Interface Designer
watch back ?
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Nov 29, 2016  Student Traditional Artist
watch back ?

Reply
:iconsasakianhthu:
SasakiAnhThu Featured By Owner Nov 15, 2016  Student Interface Designer
Watch back, please !
Reply
:iconayt2k5:
AYT2k5 Featured By Owner Oct 20, 2016  Student Interface Designer
Bạn ơi cho mình hỏi bạn Có biết trang web stock idol không ?
- Nếu có cho mình xin - đưa qua note cho mình cũng được ạ cám ơn :3
Reply
:iconkarindeviant:
karindeviant Featured By Owner Oct 12, 2016  Hobbyist Interface Designer
-wb?
Reply
:iconalicejonie:
AliceJonie Featured By Owner Oct 2, 2016
- Can you watch back ?
Reply
:iconmiyu-rain:
Miyu-Rain Featured By Owner Sep 3, 2016
- Watch back? Mần quen luôn nhé? 
Reply
:iconhimecucheo:
HimeCucheo Featured By Owner Aug 17, 2016  Student
watch back?
Reply
:iconasakicucheo:
Asakicucheo Featured By Owner Jul 31, 2016
watch back ?
Reply
:iconmiyu-uyen:
Miyu-Uyen Featured By Owner Aug 1, 2016  Student Artist
Done 
Reply
:iconasakicucheo:
Asakicucheo Featured By Owner Aug 2, 2016
thanks :v hình như cùng quê
Reply
:iconmiyu-uyen:
Miyu-Uyen Featured By Owner Aug 2, 2016  Student Artist
Ban o dau
Reply
(1 Reply)
:iconliinh-cute:
Liinh-Cute Featured By Owner Jul 31, 2016
- Qua Cậu 
- Mần Qen 
Reply
:iconmiyu-uyen:
Miyu-Uyen Featured By Owner Aug 1, 2016  Student Artist
Uyen-2k2
Co gi lien he fb : facebook.com/luong.miyuki
Reply
:iconliinh-cute:
Liinh-Cute Featured By Owner Aug 8, 2016
Xưng ??? 
Reply
:iconliinh-cute:
Liinh-Cute Featured By Owner Aug 1, 2016
Akiry/G 
Reply
:iconjerendra:
JerenDra Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Interface Designer
Thanks for watch!! = )))
Reply
:iconmiyu-uyen:
Miyu-Uyen Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Artist
You're welcome ♥
Reply
:iconchoyi0205:
CHOYI0205 Featured By Owner Jul 22, 2016
thanks for w
Reply
:iconmiyu-uyen:
Miyu-Uyen Featured By Owner Jul 24, 2016  Student Artist
You're welcome 
Reply
Add a Comment: